Polecamy
Logo WCAG
Dziś jest: piątek, 02-12-2022

Imieniny: Balbiny, Ksawerego, Pauliny
Kontakt Mapa serwisu Galeria zdjęć
  • Change language EN
  • DE
basen cwiczenia.jpeg Ćwiczenia nowe skrzydło.jpeg po covid 2.jpeg sala operacyjna - niebieska.jpeg Sauna zamek.jpeg zamek wejście.jpeg

PACJENCIE!   ZADZWOŃ I SPRAWDŹ USTALONY TERMIN NA ZABIEG OPERACYJNY - TEL. - 77 4344033 / 77 4344034 / 77 4344037 / 77 4344032 PACJENCIE!  

Program opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych II EDYCJA

logo UE 8.1.jpeg

Tytuł projektu: Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z gminy Korfantów oraz okolic

Numer wniosku: RPOP.08.01.00-16-0028/19

Krótki opis projektu:     

Przedmiotem projektu jest podjęcie działań skutkujących poprawą stanu zdrowia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gminy Korfantów i okolic: osób starszych i niepełnosprawnych. W ramach projektu będą świadczone usługi zdrowotne w środowisku domowym oraz w Ośrodku Dziennego Pobytu dla osób starszych utworzonym w Opolskim Centrum Rehabilitacji w dziennej formie. UP będą mieli możliwość korzystania z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego doposażonej w ramach projektu, będą też organizowane działania edukacyjne: szkolenie dla kadry medycznej świadczącej usługi w formie zdeinstytucjonalizowanej w celu podniesienia kompetencji i poprawy jakości świadczonych usług. W projekcie preferowane będą osoby ze wskazaniem lekarskim bezpośrednio lub do pół roku po odbytej hospitalizacji, spełniające warunki rekrutacji. W dziennej formie pobytu zostanie utworzonych 12 miejsc opieki, a do 6 pacjentów dziennie pracownicy OCR będą dojeżdżać (grupa wyjazdowa). Projekt stanowi odpowiedź na dostrzeżone problemy społeczne: -przyspieszony proces starzenia się ludności (wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw domowych starszych osób samotnie mieszkających o utrudnionym dostępie do usług zdrowotnych) i problem związany ze wzrostem obciążeń ekonom rodzin, -trudność lub niemożność samodzielnego wykonywania podstawowych czynności życiowych (wg wskazań skali Barthel) i konieczność podjęcia działań usprawniających u osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, szczególnie w wieku 65+, -niewielki zakres zabezpieczenia potrzeb starszych mieszkańców w zakresie miejsc pobytu w dziennych domach pomocy przy systematycznym wzroście ich liczby. W efekcie projektu zostanie zintensyfikowana pomoc pielęgniarsko-medyczna, stanowiąca kontynuację leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego, w tym rehabilitacja i fizjoterapia, terapia zajęciowa, będą prowadzone działania, prowadzące do usprawnienia i zwiększenia komfortu życia tych osób. UP będą mieli zapewnione bezpłatne, kompleksowe usługi zdrowotne, transport, wyżywienie. W ramach projektu zrealizowane zostaną także roboty ogólnobudowlane polegające na dostosowaniu obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu: 2 016 361,33 PLN

Wkład własny: 116 263,40 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 1 710 040,00 PLN

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa: 190 057,93 PLN

Łączne dofinansowanie: 1 900 097,93 PLN

Okres realizacji od: 2020-06-01

Okres realizacji do (zakończenie rzeczowe):2022-04-30

Okres realizacji do (zakończenie finansowe): 2022-05-31

BIP Logo
Szukaj na stronie
Zapisz się do Newslettera
Kalendarz wydarzeń